Jag är ett barnhemsbarn
fia.liggande

En episk föreställning om ett barn som tidigt överges av sina första föräldrar, lämnas bort till nya föräldrar och sätts att glömma vem hon är och varifrån hon kommer. Manuset bygger på skådespelaren och dramatikern Fia Adler Sandblads egen historia, på fotografier och dokumentärt material men även på djupintervjuer med tre andra barnhemsbarn som genom sina röster medverkar till att lyfta fram de särskilda erfarenheter som tidigt övergivna barn bär.

Fia Adler Sandblad medverkade i den svenska regeringens vanvårdutredning 2006 – 2011.

– Plötsligt insåg jag att jag inte var ensam, att vi är många. Ändå är våra berättelser till stora delar helt tysta. Det talas sällan om sådana som oss och politiskt lyfts inte dessa frågor i det offentliga samtalet. Jag insåg att jag genom att undersöka mig själv och mina egna minnen skulle kunna fånga något av de här erfarenheterna och kasta ljus över vad det gör med en att som barn bli övergiven.

– Barn som varit placerade i institutioner är starkt överrepresenterade i statisk över självmord, kriminalitet och självskadebeteende. Men det finns faktorer som gör att man kan gå vidare, att man överlever. Dem vill vi lyfta fram.

Uppsättningen är en musikalisk iscensättning där det finns plats för värme och hopp. Där orden tar slut, tar musiken över som bärande och berättande element. Kompositören Jonas Franke-Blom står för den nyskrivna musiken och medverkar även på scen. Bearbetning och regi görs av Gunilla Johansson, verksam på Backa teater.

”Fia Adler Sandblad gör stor teater av sitt eget livs historia/…/en omskakande och sorglig pjäs, men bitvis också oemotståndligt rolig och hela tiden genommusikalisk, som så ofta på Adas Musikaliska Teater/…/Naturligtvis handlar inte ‘Jag är ett barnhemsbarn’ bara om Fia Adler Sandblad. Det är hennes berättelse, men samtidigt tiotusentals andra barnhemsbarns berättelse.”

GT 141123

”[…] en sällsynt föreställning, på en gång själsmogen och sceniskt komplett/…/Ämnet må vara ett mörkt ackord, men här ryms också uppsluppna, komiska toner/…/Självutlämnande? Visst, men mycket mer än så: en fiktiv berättelse där jaget är på riktigt […]”

GP 141124

Speltid: 2 timmar med paus.

Av: Fia Adler Sandblad,
 Musik: Jonas Franke-Blom, Regi och bearbetning: Gunilla Johansson,
 Scenografi: Elisabeth Åström,
Kostym: Kristin Johansson – Lassbo,
Ljus: Christofer och Jenny W Fogelberg, 
Bygge: Jesper Lundhaal,

Medverkande på scen: Fia Adler Sandblad och Jonas Franke-Blom

ADAS musikaliska teater stöds av:
Göteborg Stad Kultur (verksamhetsstöd), 
Västra Götalandsregionen, Statens Kulturråd, Dramatikerutskottet och SENSUS studieförbund. Ibland stöds vi även av Konstnärsnämnden, Längmanska Kulturfonden samt Wilhelm och Martina Lundgrens Understödsfond.
Kontakt

ADAS musikaliska teater
Konstepidemins väg 6
ateljé 201
413 14 Göteborg
031-82 16 26
070 – 82 16 266
adasmusikaliskateater@gmail.com
facebook.com/adasmusikaliskateater

Tillgänglighet
ADAS fasta scen ligger i det gamla epidemi-sjukhusområdet Konstepidemin i Göteborg. Här finns besöksparkering två timmar. I vårt scenrum kan vi ta emot mindre rullstolar och i området finns en anpassad toalett. För frågor om tillgänglighet, ta kontakt med Fia Adler Sandblad, tel 0708-401563