OM ADAS

ADAS musikaliska teater skildrar utsattheten bland kvinnor och unga och lyfter tankar och perspektiv som är okända för många. Vi gör formstarka teaterföreställningar där vi tillsammans med våra medarbetare och vår publik bryter tystnaden och pratar om det tabubelagda, det skamfyllda, det som ingen annan talar om. ADAS musikaliska teater startade 1993 och har sin bas på Konstepidemin i Göteborg.

KONSTNÄRLIG GRUND OCH IDÉ

ADAS grundtema är människans övergivenhet, medvetenhet om kvinnors dubbla utsatthet och tron på en inneboende kraft. Vi tar vår utgångspunkt i det reala och använder oss av den dokumentära verkligheten för att bidra till det demokratiska samtalet och skapa konst som tar sin utgångspunkt i det levda. En stark konstnärlig form med genomgående musikaliska inslag ger möjligheten att gestalta sköra och svåra stycken av liv och personliga erfarenheter. ADAS blandar högt och lågt, lyfter undangömda mänskliga erfarenheter genom att gestalta dem med konstnärlig spets. Även om formen bygger på det oförmodade och fragmentariska värnar vi det sammanhängande: att göra teatern till en plats där subjekten, med botten i det universella, får bre ut sig i alla kulörer och all sin motsägelsefullhet. Konsten ska gestalta det emotionella och skapa mening, ta parti; den ska belysa sammanhang och stå för alla människors okränkbara värde.

ensembeln

ADAS arbetar med scenkonst i den europeiska laboratorieteatertraditionen. Med de egna kropparna och rösterna som grund bedriver vi ett utforskande arbete där vi i mötet med verkligheter gestaltar det vi anar finns där. I teaterns form gör vi perspektivbyten och låter olika typer av kunskaper/insikter mötas: människors berättelser, poesi, vetenskapliga rön, politisk retorik. Tillsammans med många olika medarbetare skriver, formar och iscensätter ADAS föreställningar som tar spjärn i dessa tysta erfarenheter och historier. ADAS gör sig till talesperson genom att gå ut i samhället och ställa sig där, ta sin utgångspunkt i det reala, och använda sig av den dokumentära verkligheten för att bidra till det demokratiska samtalet och skapa konst som tar sin utgångspunkt i det levda.

ADAS arbetar konsekvent med det sceniska språket och på att utmana gränsen mellan scen och salong; hur skeenden kan gestaltas i musik och ljud och hur språkets rytm kan bära ett innehåll. Vi arbetar medvetet med skådespelarens fysiska tillika vokala närvaro och uttryck för att låta själva kropparna/rösterna kommunicera implicita innebörder. Vi undersöker också hur skådespelarens förhållande till sitt privata jag och rolltagandet kan ge innehållet en extra dimension och vi problematiserar relationen konst – verklighet.

Vår bas är på KONSTEPIDEMIN i Göteborg där vi spelar på vår ateljéscen som är tillgänglighetsanpassad och intim med ca 30 platser. Självfallet spelar vi även våra föreställningar på turné.

Sedan tio år tillbaka turnerar vi regelbundet i Västragötalandsregionen. Vi har också turnerat i Hälsingland, Västmanland, Sörmland, Närke, Småland, Skåne och Blekinge. ADAS spelar också lunchteater, i regionen och på Stadsteatrarna i Göteborg och Stockholm.

Sedan start har ADAS ett internationellt nätverk. Vi har gjort utbyten och samproduktioner med grupper från Danmark, Tunisien och Frankrike. Med en av våra föreställningar, BERTHA – the other lovestory, har vi gästspelat utomlands: i New York och Washington (House of Sweden), i Frankrike och i Marocko.

ADAS har ett stort ärende om än en liten teater; vi samarbetar gärna med starkare institutioner. Sedan ett par år tillbaka samarbetar vi med Göteborgs Symfoniker och med Göteborgs Stadsmuseum. Med symfonikerna har vi gjort föreställningen Söt, tyst och duktig för mellanstadiet som nu finns på deras repertoar. Med Stadsmuseet började samarbetet kring utställningen ”Barnhemsbarn” och fortsätter nu med utställningen ”(O)mänskligt”.

ADAS är en teater mitt i samhället som står på de svagas sida. Vi strävar efter att vår scenkonst ska påverka på djupet och att själva konstskapandet ska ge kraft och livsmod. Vi initierar och deltar i smittande arrangemang såväl på Konstepidemin som i andra sammanhang, som i arbetet med och visningen av utställningen om Barnhemsbarn och medverkan med djupintervjuer i utställningen (o)mänskligt.

Mer om några av medarbetarna kan du läsa nedan:

Fia Adler Sandblad

Jonas Franke-Blom

Gunilla Johansson

Elisabeth Åström

ADAS musikaliska teater tog sitt namn från Ada Konstansia Lindström, göteborgska född 1885 nedanför Konstepidemin i Annedal, och som tog plats i det offentliga rummet under första halvan av 1900-talet genom sitt engagemang i föreningsliv och på revyscenen.

ADAS musikaliska teater stöds av:
Göteborg Stad Kultur (verksamhetsstöd), 
Västra Götalandsregionen, Statens Kulturråd, Dramatikerutskottet och SENSUS studieförbund. Ibland stöds vi även av Konstnärsnämnden, Längmanska Kulturfonden samt Wilhelm och Martina Lundgrens Understödsfond.
Kontakt

ADAS musikaliska teater
Konstepidemins väg 6
ateljé 201
413 14 Göteborg
031-82 16 26
070 – 82 16 266
adasmusikaliskateater@gmail.com
facebook.com/adasmusikaliskateater

Tillgänglighet
ADAS fasta scen ligger i det gamla epidemi-sjukhusområdet Konstepidemin i Göteborg. Här finns besöksparkering två timmar. I vårt scenrum kan vi ta emot mindre rullstolar och i området finns en anpassad toalett. För frågor om tillgänglighet, ta kontakt med Fia Adler Sandblad, tel 0708-401563