Roy Hart: röstarbete

Kommande workshops

DIN RÖST KAN FÖRÄNDRA VÄRLDEN – separatistiska helgworkshops för kvinnor!

13–15 september, Gröna rummet på Konstepidemin. 
Öppen för alla tjejer/kvinnor.

1-3 november, Gröna rummet på Konstepidemin. 
Öppen för tjejer/kvinnor med erfarenhet av röstarbete.

17-19 januari 2020, Gröna rummet på Konstepidemin. 
Öppen för tjejer/kvinnor med erfarenhet av röstarbete.

DIN RÖST KAN FÖRÄNDRA VÄRLDEN – kostnadsfri workshop öppen för alla!

16 oktober kl 19–21.30, Galleri Konstepidemin.

Mer info om våra workshops här.

OM RÖSTARBETET

Fia Adler Sandblad är konstnärlig ledare för ADAS musikaliska teater men också diplomerad Roy Hart-pedagog, Master of Arts och Master of Fine Arts. Så här beskriver hon själv sitt röstarbete:

Mitt röstarbete utgår från tanken att rösten är en möjlig kontakt med livserfarenheter och deras uttryck. Genom våra röster kan vi ta oss förbi de muskulära och emotionella gränser som kulturer och våra kroppar upprätthåller och upptäcka andra erfarenheter, andra möjliga röster och klanger, andra sätt att vara människa på.

Vi utgår från röstens fysiska rum, var någonstans i kroppen röst skapas, och söker sambanden mellan kropp, röst, emotion och personlig/mänsklig erfarenhet. Frågan om hur vi kan ta oss in i, uppleva och därmed också skapa förutsättningar för fördjupad förståelse och kommunikation av djupa mänskliga erfarenheter, lever i detta arbete. 

Det konstnärliga röstarbetet möjliggör ett manifesterande av undanträngda erfarenheter. Konsten erbjuder en form där dessa kan uttryckas inom ramen för en kontext och göra mellanmänsklig förståelse möjlig. 

Arbetet utmanar invanda föreställningar inte bara i de tekniska uttrycken utan också i de innebörder som rösten härbärgerar och uppfattningar om vad rösten är.