WORKSHOPS

Kommande workshops

DIN RÖST KAN FÖRÄNDRA VÄRLDEN – separatistiska helgworkshops för kvinnor!

13–15 september, Gröna rummet på Konstepidemin. 
Öppen för alla tjejer/kvinnor.

1-3 november, Gröna rummet på Konstepidemin. 
Öppen för tjejer/kvinnor med erfarenhet av röstarbete.

17-19 januari 2020, Gröna rummet på Konstepidemin. 
Öppen för tjejer/kvinnor med erfarenhet av röstarbete.

Pris: 3 000 kr (2 000 kr för studerande, arbets- eller inkomstlöst).
Anmälan till adas@konstepidemin.se. 

Se evenemang på Facebook.

Workshopen syftar till att utforska röstens potential tillsammans med andra. Vi undersöker relationen mellan kropp, rörelse, röst, emotioner, handlingar och musik och fokuserar röstens möjlighet som konstnärligt uttryck. 

Arbetet bygger på kontakt, avspänning och på att sakta ner och undersöka övergångar och mellanrum mellan det okända och det vi redan vet. Genom lyssnandet till den egna och till andras kroppar kan vi finna oväntade röster och nya vägar som är möjliga att inkludera i våra liv och i våra konstnärskap. 

Var och en av deltagarna tar med sig ett eget material bestående av en kortare text eller sång.

Kursledare är Fia Adler Sandblad, diplomerad Roy Hart-pedagog, Master of Arts och Master of Fine Arts samt konstnärlig ledare för ADAS musikaliska teater.

Mitt röstarbete utgår från tanken att rösten är en möjlig kontakt med livserfarenheter och deras uttryck. Genom våra röster kan vi ta oss förbi de muskulära och emotionella gränser som kulturer och våra kroppar upprätthåller och upptäcka andra erfarenheter, andra möjliga röster och klanger, andra sätt att vara människa på.

Vi utgår från röstens fysiska rum, var någonstans i kroppen röst skapas, och söker sambanden mellan kropp, röst, emotion och personlig/mänsklig erfarenhet. Frågan om hur vi kan ta oss in i, uppleva och därmed också skapa förutsättningar för fördjupad förståelse och kommunikation av djupa mänskliga erfarenheter, lever i detta arbete. 

Det konstnärliga röstarbetet möjliggör ett manifesterande av undanträngda erfarenheter. Konsten erbjuder en form där dessa kan uttryckas inom ramen för en kontext och göra mellanmänsklig förståelse möjlig. 

Arbetet utmanar invanda föreställningar inte bara i de tekniska uttrycken utan också i de innebörder som rösten härbärgerar och uppfattningar om vad rösten är.

DIN RÖST KAN FÖRÄNDRA VÄRLDEN – kostnadsfri workshop öppen för alla!

16 oktober kl 19–21.30, Galleri Konstepidemin

I den här workshopen som är öppen för alla introducerar vi tanken om rösten som bärare av livserfarenhet. I enkla övningar söker vi oss fram till de röster som uppstår ur just våra kroppar. Följ med på en spännande resa tillsammans med andra in i den egna röstens universum! Workshopen äger rum i och arrangeras av Galleri Konstepidemin. Workshopen leds av Fia Adler Sandblad, konstnärlig ledare för ADAS musikaliska teater.

Ingen avgift!
Anmäl senast 13/10 till galleri@konstepidemin.se.
Läs mer på Konstepidemins hemsida.

Kontakt

ADAS musikaliska teater
Konstepidemins väg 6
Ateljé 201
413 14 Göteborg

031 – 82 16 26
070 – 82 16 266

adasmusikaliskateater@gmail.com

Vi stöds av

Göteborg Stad
Västra Götalandsregionen
Statens Kulturråd 
Sveriges Författarfond dramatikerutskottet
Konstnärsnämnden
 
SENSUS studieförbund 
Längmanska Kulturfonden 
Wilhelm och Martina Lundgrens
understödsfond